Om oss

Föreningens främsta uppgift är att ge stöd till patienter och anhöriga med sjukdomen Lungfibros och speciellt Idiopatisk Lungfibros, IPF. Förutom den stödjande verksamheten arbetar vi för tidigare diagnos, jämlik vård, minska brister i information och vård och ökat psykosocialt stöd.
Genom att träffas eller diskutera på vår hemsida vill vi dela med oss av erfarenheter, stötta varandra med praktiska råd och identifiera brister i information från vårdgivare.

Medlemskap
Våra medlemmar är främst patienter med diagnosen Lungfibros, närstående till dessa men även andra som har ett intresse att stödja våra gemensamma hjärtefrågor.
Föreningen bildades i december 2016. I dagsläget finns enbart handfull ”medlemmar”, men i takt med att den växer kommer verksamheten utvecklas liksom information på hemsidan.
Föreningens styrelse består av Olle Setterberg, ordförande och ledamöterna Maud Watz, Bertil Hagberg, Carl Axel Carlsson och Jan Heidendahl. Samtliga i styrelsen lever med Lungfibros, antingen som patient eller som närstående.

Donation/Gåva
Om du vill skänka pengar till forskning om Lungfibros kan insättning göras till Hjärt-Lungfonden. Använd postgiro 90 91 92-7 och ange forskningsfond lungfibros. Läs mer på Hjärt-Lungfonden webbplats.

Vill du stötta föreningens arbete med en gåva, görs detta lämpligtvis genom bankgiro 632-1848.