Om oss

Föreningens främsta uppgift är att ge stöd till patienter och anhöriga med sjukdomen Lungfibros och speciellt Idiopatisk Lungfibros, IPF. Förutom den stödjande verksamheten arbetar vi för tidigare diagnos, jämlik vård, oavsett kön, ålder eller bostadsort och identifiera brister i information och vård och verka för ett ökat psykosocialt stöd.
Genom att träffas eller diskutera på vår hemsida vill vi dela med oss av erfarenheter och stötta varandra med praktiska råd och tips.

Medlemskap
Våra medlemmar är främst patienter med diagnosen Lungfibros, närstående till dessa men även andra som har ett intresse att stödja våra gemensamma hjärtefrågor.
Föreningen bildades i december 2016. I dagsläget finns över 300 medlemmar och i takt med att den växer kommer verksamheten ytterligare att utvecklas liksom information på hemsidan.
Föreningens styrelse består av Olle Setterberg, ordförande och ledamöterna Karin Skoglund, Bertil Hagberg, Carl Axel Carlsson och Jan Heidendahl. Suppleanter är Nina Olivier och Maud Watz. Samtliga i styrelsen lever med Lungfibros, antingen som patient eller som närstående.

Donation/Gåva
Om du vill skänka pengar till forskning om Lungfibros kan insättning göras till Hjärt-Lungfonden. Använd postgiro 90 91 92-7 och ange forskningsfond lungfibros. Läs mer på Hjärt-Lungfonden webbplats.

Vill du stötta föreningens arbete med en gåva, görs detta lämpligtvis genom bankgiro 632-1848.