Aktuellt

Informationsmöten om IPF

Patientföreningen planerar tillsammans med läkemedelsbolagen Boerhinger-Ingelheim och Roche och i samråd med vården hålla en serie med informationsmöten om IPF. Planerna är att vi ska besöka alla universitetskliniker i Sverige och försöka få med alla patienter i deras upptagningsområden. Hittills har vi besökt Solna och Lund och närmast på i tur är Linköping och  Göteborg. När datum är bestämt för en ort  kommer mer information och inbjudan publiceras nedan.

2018-05-22 i Göteborg

Inbjudan IPF informationsmöte, Göteborg 22 maj

2018-04-24 i Linköping

Inbjudan IPF informationsmöte, Linköping 24 april

2018-02-01 i Lund

Torsdagen den 1 februari hölls ett informationsmöte om IPF på Skånes Universitetssjukhus, Lund. 42 patienter och närstående kom till mötet.

På programmet stod:

 • Läkarföreläsning om IPF – Dr Jonas Einarsson, 40 minuter
 • Multidisciplinärt omhändertagande – ssk Anna Berséus, 15 min
 • ASIH och Palliativ vård – Dr Annica Mansfeld och Dr Annika Bjurö, 20 min
 • Fysioterapi – ssk Torbjörn Thorn, 15 min
 • Diet och kostråd – Leg. dietist Ida Engholm-Ekman, 15 min
 • Lungfibrosregistret – Dr Jonas Einarsson, 10 min
 • Information om patientföreningen – Olle Setterberg, 10 min.

Mötet avslutades med mingel och lättare förtäring.

Här finns de presentationer som vi har fått tillåtelse att publicera på hemsidan:

Läkarföreläsning:  IPF Patientmöte Lund februari 2018

Kostråd:  Bra mat vid lungfibros

Enkätsvar: Resultat av enkät – Lund

 2018-01-16 i Solna

Tisdagen den 16 januari hölls ett informationsmöte om IPF på Eugeniahemmet i Solna. 82 patienter och närstående kom till mötet.

Programmet var:

 • Dr Martin Anderson informerade om IPF, 40 minuter. Föredraget spelades in och finns under fliken Infomaterial
 • Ssk Lise-Lotte Landenfelt Gestré och ssk Henrik Ryftenius informerade om det multidicsiplinära omhändertagandet och IPF skola, 15 minuter. Presentationen spelades in och finns under fliken Infomaterial
 • Ssk Kerstin Cedermark informerade om ASIH och Palliativ vård, 20 minuter. Presentationen spelades in och finns under fliken Infomaterial
 • Ssk Ulrika Thunström informerade om vikten av tränining och vilka träningsformer som är lämpliga, 15 minuter. Presentationen finns nedan
 • Ssk Lisa Carlsson och Dr Ida Pesonen informerade om Lungfibrosregistret, 15 minuter. Presentationen spelades in och finns under fliken Infomaterial
 • Olle Setterberg presenterade Patientföreningen, 15 minuter

Mötet avslutades med mingel och lättare förtäring.

180117 Fibros utbildning fysioterapi patientdag 16 januari 2018

Resultat av enkät – Solna