Aktuellt

Informationsmöten om IPF

Patientföreningen planerar tillsammans med läkemedelsbolagen Boerhinger-Ingelheim och Roche och i samråd med vården hålla en serie med informationsmöten om IPF. Planerna är att vi ska besöka alla universitetskliniker i Sverige och försöka få med alla patienter i deras upptagningsområden. Hittills har vi besökt Solna och Lund och närmast på i tur är Göteborg och Linköping. När datum för de senare (och övriga) är fastställda kommer mer information och inbjudan publiceras på hemsidan.

2018-02-01 i Lund

Torsdagen den 1 februari hölls ett informationsmöte om IPF på Skånes Universitetssjukhus, Lund. 42 patienter och närstående kom till mötet.

På programmet stod:

 • Läkarföreläsning om IPF – Dr Jonas Einarsson, 40 minuter
 • Multidisciplinärt omhändertagande – ssk Anna Berséus, 15 min
 • ASIH och Palliativ vård – Dr Annica Mansfeld och Dr Annika Bjurö, 20 min
 • Fysioterapi – ssk Torbjörn Thorn, 15 min
 • Diet och kostråd – Leg. dietist Ida Engholm-Ekman, 15 min
 • Lungfibrosregistret – Dr Jonas Einarsson, 10 min
 • Information om patientföreningen – Olle Setterberg, 10 min.

Mötet avslutades med mingel och lättare förtäring.

Här finns de presentationer som vi har fått tillåtelse att publicera på hemsidan:

Läkarföreläsning:  IPF Patientmöte Lund februari 2018

Kostråd:  Bra mat vid lungfibros

Enkätsvar: Resultat av enkät – Lund

 2018-01-16 i Solna

Tisdagen den 16 januari hölls ett informationsmöte om IPF på Eugeniahemmet i Solna. 82 patienter och närstående kom till mötet.

Programmet var:

 • Dr Martin Anderson informerade om IPF, 40 minuter
 • Ssk Lise-Lotte Landenfelt Gestré och ssk Henrik Ryftenius informerade om det multidicsiplinära omhändertagandet och IPF skola, 15 minuter
 • Ssk Kerstin Cedermark informerade om ASIH och Palliativ vård, 20 minuter
 • Ssk Ulrika Thunström informerade om vikten av tränining och vilka träningsformer som är lämpliga, 15 minuter
 • Ssk Lisa Carlsson och Dr Ida Pesonen informerade om Lungfibrosregistret, 15 minuter
 • Olle Setterberg presenterade Patientföreningen, 15 minuter

Mötet avslutades med mingel och lättare förtäring.

Mötet spelades in och kommer in kort att visas här.

180117 Fibros utbildning fysioterapi patientdag 16 januari 2018

Resultat av enkät – Solna