Aktuellt

Informationsmöten om IPF

Patientföreningen planerar tillsammans med läkemedelsbolagen Boerhinger-Ingelheim och Roche och i samråd med vården hålla en serie med informationsmöten om IPF. Planerna är att vi ska besöka alla universitetskliniker i Sverige och försöka få med alla patienter i deras upptagningsområden. Hittills har vi besökt Solna, Lund, Linköping och Göteborg. Till hösten/vintern planeras besök i Umeå och Örebro men även i Eskilstuna och Falun. När datum är bestämt för en ort  kommer mer information publiceras nedan.

Informationsmötena varierar lite beroende på vilka föreläsare som finns till hands, men oftast ingår följande avsnitt i programmet:

  • Läkarföreläsning om IPF –  40 minuter
  • Multidisciplinärt omhändertagande –  15 min
  • ASIH och Palliativ vård – 20 min
  • Fysioterapi – 15 min
  • Diet och kostråd – 15 min
  • Lungfibrosregistret – 10 min
  • Information om patientföreningen -15 min.

Dessutom ingår ett avsnitt om 30 – 40 minuter med mingel och lättare förtäring.

Filmer och presentationer från informationsmötena som vi har fått tillåtelse att publicera på hemsidan finns under fliken Infomaterial.