Behandling

Idag finns inget botemedel mot IPF, men det finns flera sätt att mildra symptomen och även bromsa sjukdomens utveckling.

Medicinsk behandling:

 • Behandling med antifibrotisk medicin. Det finns idag två godkända läkemedel Esbriet och Ofev – som bägge har en bromsande effekt på lungfunktionsförsämringen. Inget av preparaten förbättrar funktionsförmågan och beslut om behandling med något av dessa läkemedel skall tas i samråd med patienten
 • Behandling med syrgas, i vila och/eller vid aktivitet
 • Läkemedelsbehandling med kortison vid tillfällig försämring
 • Behandling mot reflux (halsbränna, sura uppstötningar)
 • Lungtransplantation.

Icke-medicinsk behandling:

Lungrehabilitering och anslutning till ett IPF-vårdteam med fysisk träning, råd om kost och hur man kan underlätta vardagen, samtalsstöd och stödgrupp/IPF-skola.
Tillsammans med din läkare och optimerad behandling, ibland även kompletterat med patentstöd, finns det goda möjligheter att du kan leva ett gott liv även om du har fått diagnosen IPF.

Vad du själv kan göra:

Att lära sig så mycket om sjukdomen och olika behandlingar är ofta till hjälp för den som är sjuk och för den som är anhörig.

 • Lär dig mer om sjukdomen och ta en aktiv roll i besluten kring tillståndet. Genom att vara medveten och delaktig ökas förståelsen för din situation
 • Ta alla mediciner du fått utskrivna. Följsamhet kring medicinering är viktigt!
 • Håll dig så aktiv som du kan. Aktivitet är inte farligt utan måste bara anpassas till dina egna förutsättningar
 • Lär dig rätt andningsteknik så att du utnyttjar lungorna på bästa sätt
 • Vaccinera dig mot influensa och lunginflammation då dessa sjukdomar riskerar att bli värre vid IPF
 • Om du röker, sluta röka! Anhöriga rekommenderas också rökstopp då indirekt rökning kan ha negativ påverkan på sjukdomen.

Lungfibrosmottagningar

Lungfibrosmottagningar finns på följande kliniker från söder till norr.

TRELLEBORG
Lungmottagningen
Lasarettet Trelleborg
231 85 Trelleborg
Tel: vxl  0410-55000

MALMÖ
Lung- och Allergikliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
205 02 Malmö
Tel: vxl  040-331000

LUND
Lung- och Allergikliniken
Skånes Universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund
Tel: vxl  046-171000

KARLSKRONA
Lungmedicinsk dagsjukvårdsavdelning
Blekingesjukhuset i Karlskrona
371 85 Karlskrona
Tel: vxl  0455-734741

EKSJÖ
Lungmedicinmottagningen
Höglandssjukhuset Eksjö
575 81 Eksjö
Tel: vxl  0381-338000

GÖTEBORG…

TROLLHÄTTAN…

LINKÖPING…

SKÖVDE…

ÖREBRO…

ESKILSTUNA…

STOCKHOLM
Lungfibros kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
Tel: vxl  08-517 70 00

UPPSALA…

….