Föreningsformalia

Föreningen bildades 2016-12-08 och blev registrerad hos Skattemyndigheterna som en ideell förening 2016-12-29. Föreningens namn är Riksföreningen för lungfibros och har sitt säte i Stockholm.

Föreningens organisationsnummer är 802506-1980 och föreningens bankgiro är 632-1848.

Föreningens stadgar antogs vid det konstituerande årsmötet 2016-12-08 och finns att läsa här  Stadgar

Protokoll från Årsmöte 2018

Protokoll från Årsmöte 2019