Föreningsformalia

Föreningen bildades 2016-12-08 och blev registrerad hos Skattemyndigheterna som en ideell förening 2016-12-29. Föreningens namn är Riksföreningen för lungfibros och har sitt säte i Stockholm.

Föreningens organisationsnummer är 802506-1980 och föreningens bankgiro är 632-1848.

Föreningens stadgar antogs vid det konstituerande årsmötet 2016-12-08 och finns att läsa här  Stadgar

Verksamhetsår 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Protokoll från Årsmöte 2019

Revisionsberättelse 2019

Verksamhetsår 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Protokoll från Årsmöte 2018

Revisionsberättelse 2018

Verksamhetsår 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Revisionsberättelse 2017