Lungfibrosmottagningar

Lungfibrosmottagningar

Lungfibrosmottagningar finns på följande kliniker:

BORÅS
Hjärt- och lungkliniken
Södra Älvsborgs Sjukhus Borås
501 82 Borås
Tel: vxl  033-6161000

EKSJÖ
Lungmedicinmottagningen
Höglandssjukhuset Eksjö
575 81 Eksjö
Tel: vxl  0381-338000

ESKILSTUNA
Infektions- och lungkliniken Sörmland
Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna
Tel: vxl  016-103000

FALUN
Lungmottagningen
Falu Lasarett
791 31 Falun
Tel: vxl  023-490000

GÄVLE
Lungmottagningen
Gävle Sjukhus
801 87 Gävle
Tel: vxl  026-154000

GÖTEBORG
Lungmedicin och Allergologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: vxl  031-3421000

HALMSTAD
Lungmottagningen
Hallands sjukhus, Halmstad
302 33 Halmstad
Tel: vxl  035-131000

KARLSKRONA
Lungmedicinsk dagsjukvårdsavdelning
Blekingesjukhuset i Karlskrona
371 85 Karlskrona
Tel:  0455-734741

LINKÖPING
Lungmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset Linköping
581 85 Linköping
Tel: vxl  010-1030000

LULEÅ
Lung- och Allergikliniken
Sunderby Sjukhus
971 80 Luleå
Tel: vxl  0920-282000

LUND
Lung- och Allergikliniken
Skånes Universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund
Tel: vxl  046-171000

MALMÖ
Lung- och Allergikliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
205 02 Malmö
Tel: vxl  040-331000

SKÖVDE
Lungkliniken
Skaraborgs Sjukhus Skövde
541 85 Skövde
Tel: vxl  0500-431000

STOCKHOLM
Lung- och Allergikliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Tel: vxl  08-58580000

STOCKHOLM
Lungfibroskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
Tel: vxl  08-517 70 00

SUNDSVALL
Lungkliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
854 86 Sundsvall
Tel: vxl  060-181000

TRELLEBORG
Lungmottagningen
Lasarettet Trelleborg
231 85 Trelleborg
Tel: vxl  0410-55000

TROLLHÄTTAN
Lungmottagningen
NU-Sjukvården NÄL
461 85 Trollhättan
Tel: vxl  010-4350000

UMEÅ
Lung- och Allergikliniken
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: vxl  090-7850000

UPPSALA
Lung- och Allergimottagningen
Akademiska sjukhuset, Uppsala
751 85 Uppsala
Tel: vxl  018-6110000

VÄSTERÅS
Lungmottagningen
Västmanlands Sjukhus, Västerås
721 89 Västerås
Tel:  021-173212

ÖREBRO
Lungkliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
Tel: vxl  019-601000

ÖSTERSUND
Lungkliniken
Östersunds Sjukhus
831 83 Östersund
Tel:  063-154140