Lungfibrosmottagningar

Lungfibrosmottagningar

Lungfibrosmottagningar finns på följande kliniker – ej fullständig lista, arbete pågår:

TRELLEBORG
Lungmottagningen
Lasarettet Trelleborg
231 85 Trelleborg
Tel: vxl  0410-55000

MALMÖ
Lung- och Allergikliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
205 02 Malmö
Tel: vxl  040-331000

LUND
Lung- och Allergikliniken
Skånes Universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund
Tel: vxl  046-171000

KARLSKRONA
Lungmedicinsk dagsjukvårdsavdelning
Blekingesjukhuset i Karlskrona
371 85 Karlskrona
Tel: vxl  0455-734741

EKSJÖ
Lungmedicinmottagningen
Höglandssjukhuset Eksjö
575 81 Eksjö
Tel: vxl  0381-338000

GÖTEBORG…

TROLLHÄTTAN…

LINKÖPING…

SKÖVDE…

ÖREBRO…

ESKILSTUNA…

STOCKHOLM
Lungfibros kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
Tel: vxl  08-517 70 00

UPPSALA…

….