Lungfibrosmottagningar

Lungfibrosmottagningar

Lungfibrosmottagningar finns på följande kliniker från söder till norr. Om ni önskar kontaktpersoner på mottagningarna så kontakta oss så kan vi förmedla namn.

TRELLEBORG
Lungmottagningen
Lasarettet Trelleborg
231 85 Trelleborg
Tel: vxl  0410-55000

MALMÖ
Lung- och Allergikliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
205 02 Malmö
Tel: vxl  040-331000

LUND
Lung- och Allergikliniken
Skånes Universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund
Tel: vxl  046-171000

KARLSKRONA
Lungmedicinsk dagsjukvårdsavdelning
Blekingesjukhuset i Karlskrona
371 85 Karlskrona
Tel: vxl  0455-734741

EKSJÖ
Lungmedicinmottagningen
Höglandssjukhuset Eksjö
575 81 Eksjö
Tel: vxl  0381-338000

GÖTEBORG…

TROLLHÄTTAN…

LINKÖPING…

SKÖVDE…

ÖREBRO…

ESKILSTUNA…

STOCKHOLM
Lungfibros kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
Tel: vxl  08-517 70 00

UPPSALA…

….