Medlemskap

Ditt medlemskap är viktigt för oss. Om du är medlem då vet vi att du finns och kan nå ut till dig med information. Ju fler medlemmar vi är i föreningen, desto tyngre väger våra ord i olika sammanhang.
Medlemsavgift beslutas av årsmötet. För närvarande är årsavgiften 200 kronor per medlem. Ej betald medlemsavgift innebär att man inte får några utskick från föreningen, ingen inbjudan till mingelmöten (patientträffar), ingen förhandsinformation om IPF informationsmöten eller andra möten.

Riksförbundet HjärtLung hanterar vårt medlemsregister och skickar ut inbetalningskort. Adressändringar, inklusive ändring av e-mail adress skall dock göras via fliken Kontakt.

För att anmäla att du vill bli medlem fyller du i formuläret hos HjärtLung Medlemsansökan. Välj Riksföreningar under Län och Riksföreningen för Lungfibros under förening.