Medlemskap

Ditt medlemskap är viktigt för oss. Om du är medlem då vet vi att du finns och kan nå ut till dig med information. Ju fler medlemmar vi är i föreningen, desto tyngre väger våra ord i olika sammanhang.
Medlemsavgift beslutas av årsmötet. För närvarande är årsavgiften 200 kronor per medlem. Ej betald medlemsavgift innebär att man inte får några utskick från föreningen, ingen inbjudan till mingelmöten (patientträffar), ingen förhandsinformation om IPF informationsmöten och ej heller tillgång till sluten diskussionsgrupp.

För att anmäla att du vill bli medlem kan du antingen fylla i formuläret nedan eller mejla uppgifterna direkt till info@ipf-sverige.se. Du kan också söka medlemskap via Hjärt- och Lungföreningen på sidan https://www.hjart-lung.se/engagera-dig/bli-medlem/

Medlemsansökan