Medlemskap

Ditt medlemskap är viktigt för oss. Om du är medlem då vet vi att du finns och kan nå ut till dig med information. Ju fler medlemmar vi är i föreningen, desto tyngre väger våra ord i olika sammanhang.
Medlemsavgift beslutas av årsmötet. För närvarande är årsavgiften 200 kronor per medlem eller 350 kronor per familj med fler än en medlem. Ej betald medlemsavgift innebär att man inte får några utskick från föreningen och ej heller tillgång till sluten diskussionsgrupp.

För att anmäla att du vill bli medlem kan du antingen fylla i formuläret nedan eller mejla uppgifterna direkt till info@ipf-sverige.se

Medlemsansökan