Träning

Att vara så aktiv som möjligt är något av det viktigaste du kan göra för dig själv när du har lungfibros. Genom att träna dina muskler och din kondition kan du orka mer, trots att din lungfunktion blir sämre. Starka muskler avlastar lungorna och gör att du klarar utmaningar som backar, trappor och tunga lyft.

Forskning visar att om du investerar i aktivitet och träning får du mycket tillbaka, känner dig mindre andfådd och orkar mer jämfört med om du inte skulle träna. Enligt forskningen leder träning också till att du upplever en bättre livskvalitet. Forskning visar också att du bör gå minst 3287 steg per dag.

Om du har svårighet att gå eller utföra rekommenderade övningar bör du ta kontakt med sjukgymnasten för att hitta de övningar som passar dig bäst. Du kan också ta kontakt med en arbetsterapeut för att hitta energibesparande arbetssätt.

Det är viktigt att du försöker vara så aktiv som möjligt. Nedan finns en presentation om övningar du kan utföra i hemmet och ett exempel på en träningsdagbok: